שרײַב

שרײַב װעגן די קינדער־יאָרן פֿון דעם טאַטן, דער מאַמען, דער באָבען, דעם זײדן, אַ חבֿר, אָדער שרײַב װעגן די אײגענע קינדער־יאָרן! ניץ די פֿראַגעס װי אַן אָנהײבפּונקט. פֿאַרגעס נישט אויסצוקלײַבן אַ טיטל!