איבערבליק

קאַפּיטל 1

לעקציע 1

װאָקאַבולאַר

 1. אַ
 2. אויך
 3. איך הײס...
 4. אַלע
 5. גוט
 6. גוט־מאָרגן
 7. דאָ
 8. װוּ
 9. חבֿר
 10. חבֿרטע
 11. יאָ
 12. ייִנגל
 13. מײדל
 14. נײן
 15. ראָבאָט

לעקציע 2

װאָקאַבולאַר

 1. אַ דאַנק
 2. און
 3. אײַזקרעם
 4. געשמאַק
 5. דאָס הײסט?
 6. האַנט
 7. הײס
 8. עסן
 9. פּנים
 10. קאַלט
 11. רײן
 12. שװימען
 13. שוך
 14. שמוציק
 15. שפּילן

לעקציע 3

װאָקאַבולאַר

 1. אַ ביסל
 2. אַ סך
 3. באַנאַנע
 4. גיב מיר
 5. דאָרשטיק
 6. הונגעריק
 7. װײַנטרױב
 8. װיפֿל
 9. טרינקען
 10. לחײם
 11. מילך
 12. מישן
 13. נאָך
 14. עפּל
 15. פֿרוכט

לעקציע 4

װאָקאַבולאַר

 1. ברױט
 2. װאָס
 3. זיצן
 4. מאַכן
 5. מיט אַ גוטן אַפּעטיט!
 6. מעסער
 7. מער
 8. נאַ דיר
 9. נו
 10. סושי
 11. פּאָמידאָר
 12. פֿיש
 13. קעז
 14. רײַז
 15. שניטקע

לעקציע 5

װאָקאַבולאַר

 1. אױג
 2. אױער
 3. גיב אַ קוק
 4. גרױס
 5. הױך
 6. װי געװײנטלעך
 7. לאַנג
 8. מױל
 9. נידעריק
 10. פֿוס
 11. קאָמיש
 12. קאָפּ
 13. קורץ
 14. קלײן
 15. שפּיגל

קאַפּיטל 2

לעקציע 1

װאָקאַבולאַר

 1. אױסגעצײכנט
 2. אַזױ
 3. אָט אַזױ!
 4. איצט
 5. גײן
 6. גרײט
 7. הפֿסקה
 8. װאָס איז?
 9. װאַסער
 10. לױפֿן
 11. מיד
 12. נאָך אַ מאָל
 13. צוזאַמען
 14. קומען
 15. שפּרינגען

לעקציע 2

װאָקאַבולאַר

 1. בוך
 2. דאָס איז
 3. הײמאַרבעט
 4. העפֿט
 5. הערן
 6. זאַך
 7. טאָן
 8. טאַנצן
 9. לײענען
 10. מוזיק
 11. מיט אַ מאָל
 12. פּאַפּיר
 13. פֿעדער
 14. צו פֿיל
 15. שרײַבן

לעקציע 3

װאָקאַבולאַר

 1. אָבער
 2. אין
 3. בױם
 4. זינגען
 5. זען
 6. כּלי־זמר
 7. מאַן
 8. מוזיקער
 9. מענטש
 10. פּאַרק
 11. פֿײגעלע
 12. פֿליִען
 13. פֿרױ
 14. קאָנצערט
 15. שטײן

לעקציע 4

װאָקאַבולאַר

 1. באַקן
 2. געניטונג
 3. דאָנערשטיק
 4. דינסטיק
 5. הײַנט
 6. װען
 7. זונטיק
 8. חלה
 9. מאָלן
 10. מאָנטיק
 11. מיטװאָך
 12. משפּחה
 13. פֿרײַטיק
 14. קוישבאָל
 15. שבת

לעקציע 5

װאָקאַבולאַר

 1. אָדער
 2. אָן
 3. בױען
 4. ברענגען
 5. גלײַך
 6. דאַך
 7. הױז
 8. װאַנט
 9. זײַ אַזױ גוט
 10. טיר
 11. מזוזה
 12. מיט
 13. פֿענצטער
 14. קרום
 15. שטעקל

קאַפּיטל 3

לעקציע 1

װאָקאַבולאַר

 1. אָט
 2. אַפֿילו
 3. האָר
 4. הײסן
 5. הינטל
 6. װאַרפֿן
 7. זײער אײַנגענעם
 8. כאַפּן
 9. לעקן
 10. נאָז
 11. פּילקע
 12. צוריק
 13. קעצל
 14. שטעקן
 15. שלאָפֿן

לעקציע 2

װאָקאַבולאַר

 1. אַלץ
 2. ברודער
 3. דזשעז
 4. דערנאָך
 5. װאַשן
 6. זײַ געזונט
 7. זשאַבע
 8. טאַטע
 9. מאַמע
 10. מילא
 11. מתּנה
 12. פּיזשאַמע
 13. קודם
 14. קיכעלע
 15. שװעסטער

לעקציע 3

װאָקאַבולאַר

 1. אײ
 2. בױמל
 3. זאַלץ
 4. זופּ
 5. טאָפּ
 6. טראַכטן
 7. לאָקשן
 8. נאָר
 9. עפּעס
 10. פּיצע
 11. פֿעפֿער
 12. ציבעלע
 13. קאָכן
 14. קאַרטאָפֿל
 15. קוגל

לעקציע 4

װאָקאַבולאַר

 1. אין דער פֿרי
 2. ברוך הבאָ!
 3. װעגן
 4. חלומען
 5. טאָג
 6. טעניס
 7. ליב האָבן
 8. מומע
 9. נאָך מיטאָג
 10. נאַכט
 11. ספּאָרט
 12. פֿעטער
 13. צו גאַסט
 14. קלעטערן
 15. שװעסטערקינד

קאַפּיטל 4
לעקציע 4

װאָקאַבולאַר

 1. אַ פֿרײלעכן פּורים!
 2. גאָרנישט
 3. געפֿעלן
 4. המן־טאַש
 5. װײַזן
 6. װער
 7. זײער
 8. טראָגן
 9. מאַראַנץ
 10. פּורים
 11. פֿאַרשטעלט
 12. פֿריילעך
 13. קאָסטיום
 14. שױן
 15. שלח־מנות

קאַפּיטל 5לעקציע 3

װאָקאַבולאַר

 1. אָװנט
 2. אין דער הײם
 3. גלעזל
 4. געזונט
 5. דאָך
 6. דעמאָלט
 7. היטן זיך
 8. זעצן זיך
 9. ליגן
 10. נעבעך
 11. סאָפֿע
 12. פֿאַלן
 13. צעקלאַפּן זיך
 14. שטאַרק
 15. שלימזל


לעקציע 5

װאָקאַבולאַר

 1. אױב
 2. אַלט
 3. בשעת
 4. געלט
 5. דערזען
 6. װײַס
 7. יום־כּיפּור
 8. לכּבֿוד
 9. מאָרגן
 10. נײַ
 11. פֿאַר
 12. פֿינפֿאונצװאַנציקער
 13. צדקה
 14. קאָסטן
 15. ראָש־השנה

קאַפּיטל 6
לעקציע 4

װאָקאַבולאַר

 1. אױסזען
 2. אַלײן
 3. אָרט
 4. ברױן
 5. גערעכט
 6. גרין
 7. װײנען
 8. װעלט
 9. װערן
 10. ליד
 11. פּאָעט
 12. פּאָעטעסע
 13. קאַטשקע
 14. שװאַרץ
 15. שפּאַצירן
 16. שרײַבער

לעקציע 5

װאָקאַבולאַר

 1. אַנטלױפֿן
 2. באַהאַלטן
 3. באַקענען זיך
 4. דער עיקר
 5. הינטער
 6. װיכטיק
 7. חבֿרן זיך
 8. ייִדיש
 9. יישר־כּוח
 10. מער
 11. פּאָדקאַסט
 12. פּשוט
 13. פֿילם
 14. צו ביסלעך
 15. צי
 16. צײַט
 17. צײַטונג
 18. שעמען זיך

גראַמאַטיק (נאָך פּרטים)