שרײַב

שרײַב איבער די זאַצן, זײ זאָלן זײַן אמת װעגן דיר. טײל זאַצן װעסטו נישט בײַטן. אַנדערע װעסטו דאַרפֿן פֿאַרנײנען אָדער עפּעס צוגעבן צו זײ.