לײען

אַרעלע און בלומע זײַנען ברודער און שוועסטער. ס’איז זונטיק און זיי ווילן עפּעס טאָן צוזאַמען. אָבער וואָס?

1
אַרעלע: הײַנט איז ________. וואָס קענען מיר טאָן? גיין אין פּאַרק?
 1. א
  זונטיק
 2. ב
  מאָנטיק
 3. ג
  מיטוואָך
 4. ד
  שבת
2
בלומע: ניין, הײַנט איז ________! איך וויל נישט גיין אין פּאַרק. לאָמיר מאַכן אַ לאָקשן־קוגל.
 1. א
  הויך
 2. ב
  קרום
 3. ג
  קאַלט
 4. ד
  ריין
3
אַרעלע: יאָ, אַ לאָקשן־קוגל! אוי, מיר האָבן נישט קיין אייער. וואָס _________ קענען מיר טאָן?
 1. א
  אַפֿילו
 2. ב
  נאָך
 3. ג
  נאָר
 4. ד
  מילא
4
בלומע: איך וויל הערן _______־מוזיק. דו אויך?
 1. א
  הפֿסקה
 2. ב
  פּנים
 3. ג
  משפּחה
 4. ד
  כּלי־זמר
5
אַרעלע: ניין, איך וויל נישט ____________. איך וויל בויען אַ הויז מיט שטעקלעך.
 1. א
  מוזיק
 2. ב
  הער מוזיק
 3. ג
  הערן מוזיק
 4. ד
  הערן קיין מוזיק
6
בלומע: נו, גוט. לאָמיר בויען אַ הויז מיט שטעקלעך. קענסט _________ די שטעקלעך?
 1. א
  מאַכן
 2. ב
  ברענגען
 3. ג
  באַקן
 4. ד
  האָבן
7
אַרעלע: מיר האָבן נישט קיין סך שטעקלעך. גיב אַ קוק! מיר האָבן ______ צען שטעקלעך. מיט צען שטעקלעך קענען מיר נישט בויען קיין הויז.
 1. א
  אַפֿילו
 2. ב
  נאָך
 3. ג
  נאָר
 4. ד
  מילא
8
בלומע: _________, וואָס קענען מיר יאָ טאָן? לאָמיר טראַכטן...
 1. א
  אַפֿילו
 2. ב
  נאָך
 3. ג
  נאָר
 4. ד
  מילא
9
אַרעלע: הײַנט איז קאַלט. לאָמיר קאָכן אַ זופּ מיט ציבעלע און __________.
 1. א
  קוגל
 2. ב
  קאַרטאָפֿל
 3. ג
  פּיצע
 4. ד
  חלה
10
בלומע: יאָ, לאָמיר קאָכן אַ קאַרטאָפֿל־זופּ! מיר קענען עסן די זופּ, און ___________ קענען מיר עסן קיכעלעך!
 1. א
  נישט
 2. ב
  נאָר
 3. ג
  נאָך
 4. ד
  דערנאָך