װערטער

אַ
אַ
אויך
אויך
איך הײס...
איך הײס...
אַלע
אַלע
גוט
גוט
גוט־מאָרגן
גוט־מאָרגן
דאָ
דאָ
װוּ
װוּ
חבֿר
חבֿרים
חבֿר
חבֿרטע
חבֿרטעס
חבֿרטע
יאָ
יאָ
ייִנגל
ייִנגלעך
ייִנגל
מײדל
מײדלעך
מײדל
נײן
נײן
ראָבאָט
ראָבאָטן
ראָבאָט